Obecné podmínky použití pravidel Hearthstone

Pravidla se během sezóny mohou měnit, tak je prosím sledujte pravidelně.

Esport Student Association si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z dále uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla”).

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě.

Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

1.1. Během souboje hráči nesmí odejít z challenge. Porušení pravidla je trestáno kontumační výhrou celé série pro soupeře.

1.2. Po odpojení ze hry, je hráč povinen se připojit zpět do hry během jedné minuty. V opačném případě prohrává daný zápas. V případě, že se hráči dohodnou na delší čekací době není možno uplatnit právo na výhru zápasu. 

1.3. Při remíze v zápasu následuje rematch se stejnými balíčky.

1.4. V průběhu každé hry je si vítězný hráč povinen pořídit screenshot dokazující jeho vítězství v dané hře. Na screenu musí být vidět hrdina, výhra (nápis “Victory”), čas a jméno či přezdívka soupeře, se kterým utkání odehrál.

1.5. Každý hráč má právo vyžádat si od soupeře screenshot balíčků z challenge, který dokazuje, že nemá více než jeden deck na jednoho hrdinu, je zakázané jich mít více. Porušení pravidla je trestáno kontumační výhrou celé série pro soupeře.

1.6. Pokud jeden z hráčů hraje na mobilním zařízení musí tento fakt oznámit soupeři a může screenshot balíků (bod 1.6) doložit po zápase. Pokud dojde k porušení tohoto pravidla bude hráč zpětně potrestán dle platných pravidel.

1.7. Pokud chce hráč vznést protest ohledně výsledku nebo průběhu zápasu je povinen tak učinit maximálně 30 minut po daném incidentu. Pokud hráč tuto možnost nevyužije nebude na jeho protesty brán zřetel. 

1.8. Pokud hráč zahájí první zápas ze série ztrácí možnost podání protestu uplatnitelného před zápasem, tedy nedostavení soupeře (bod 1.1) a špatné decky v lobby (bod 1.6). Protesty k těmto bodům vznesené v průběhu série budou zamítnuty.

1.9. Pokud hráč zvolí pro hru zabanovaný balík, má povinnost tuto skutečnost okamžitě (tj. ve fázi výběru úvodní ruky) oznámit soupeři a vzdát daný zápas. Pokud tak učiní, hráči pokračuju v sérii za předchozího stavu, tedy hráč se špatně zvoleným deckem neprohrává danou hru. Pokud tak hráč neučiní bude potrestán prohrou dané hry, nikoliv však série.

1.10. Pokud hráči mají jakoukoli stížnost ohledně průběhu zápasu (nedostavení soupeře, nepovolené decky, neregulerní průběh zápasu apod.) jsou povinni podat protest k adminům ligy.

2.1. Formát Conquest BO5 s banem.

2.1.1. Hráči hrají ve formátu BO5, což znamená, že pro vítězství v sérii, je nutno vyhrát 3 hry.

2.1.2. Hráči si volí 3 hrdiny, přičemž pro každého pouze jeden balíček. Celkově se série tedy hraje s 3 balíčky. Pokud je formátem turnaje BO5 s banem, volí si hráči 4 různé balíčky.

2.1.3. Hráči se volí hrdiny na počátku každé série. Každý hráč si zvolí 4 balíčky, přičemž si tyto balíčky sdělí navzájem a jeden z nich “zabanují”

2.1.4. Sérii vyhrává hráč, který první vyhrál se všemi svými balíčky.

2.1.5. Výherce zápasu na zápas další vybírá balíček jiný. Hráč, který prohrál může svůj balíček změnit, ale také si může ponechat balíček z hry minulé.

2.2. Formát Last Hero Standing BO5.

2.2.1. Hráči hrají ve formátu BO5, což znamená, že pro vítězství v sérii, je nutno vyhrát 3 hry.

2.2.2. Hráči si volí 3 hrdiny, přičemž pro každého pouze jeden balíček. Celkově se série tedy hraje s 3 balíčky. Pokud je formátem turnaje BO5 s banem, volí si hráči 4 různé balíčky.

2.2.3. Hráči začínají s libovolnými balíčky. Po odehrání zápasu si hráč, který zvítězil ponechává svůj původní balíček a poražený hráč volí balíček nový.

2.2.4. Během série hraje hráč s odlišnými hrdiny. Hrdinové se nesmí u jednoho hráče v rámci série opakovat.

3.1. Každý hráč musí mít registrováno své Game ID (Battle tag).

3.2. Každý hráč je povinen mít při zápase shodné Game ID (Battle tag) s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

3.3. Hráč má povinnost u jednotlivých zápasů nahrávat screenshoty k vítězným zápasům.

3.4. Úmyslné zadávání špatného výsledku může vyústit v ban ve výši 7 dnů.

3.5. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení z turnaje a zabanování daného hráče. (Dle rozhodnutí admina).

3.6. Během turnaje není povoleno, aby hráče pomocí spectator modu kdokoli sledoval. Jedinou výjimkou jsou komentátoři turnaje, jejichž Battletagy jsou vždy uvedeny na stránce turnaje. Při porušení tohoto pravidla bude hráč napomenut, při opakovaném porušení bude udělen ban v délce sedmi dnů. (Výjmku tvoří spectate při oficiálním streamování zápasu a spectate adminů ligy)

3.7. Pokud hráč k zápasu nenahraje screenshoty potvrzující jeho výhru nebo úmyslně nahraje špatné screenshoty bude mu uděleno napomenutí. Pokud se situace bude vícekrát opakovat bude udělen ban v délce sedmi dnů.

4.1. Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru. Jeho totožnost si ověřte pomocí Game ID (Battle tagu) v profilu admina.

4.2. O udělení trestu rozhoduje admin daného turnaje na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot hry či vzájemné komunikace mezi hráči. Admin posuzuje důvěryhodnost daných důkazů.

4.3. Admin může hráči udělit výjimečný trest, případně hráče vyloučit z turnaje (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

4.4. Kontumace zápasu

4.4.1. Nedostavení se k odehrání série v 20 minutách po vyzvání soupeřem.

4.4.2. Opuštění challenge před dohráním série. (mimo domluvu se soupeřem)

4.4.3. Nepovolené měnění balíčku v rozporu s formátem turnaje.

4.4.4 Nesportovní, hrubé chování či hrubé porušení pravidel ESA (dle rozhodnutí admina turnaje)

4.4.5. Při opuštění hry a následného nepřipojení během časové limitu 1 minuty, hráč kontumačně prohrává pouze daný zápas, nikoliv sérii.

4.5. Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi Hearthstone: Heroes of Warcraft.

5.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce

5.2. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráč riskuje vyloučení z turnaje.

5.3. Při porušení jakéhokoliv pravidla soupeřem, je nutno toto porušení řešit s adminem turnaje a zároveň přiložit potřebné důkazy (ve většině případů screenshot). Není dovoleno zadávat jakýkoliv výsledek ovlivněný porušením pravidel bez konzultace s adminem turnaje. 

5.4. V případě, že se hráč účastní i jiného turnaje a potřebuje během turnaje na ESA použít jiný účet, je povinen o tom informovat adminy i soupeře.

5.5. Behěm turnaje hráči soutěží sami. Je zakázáno si nechávat radit při zápase od jiných hráčů.

6.1. Způsobilost univerzity

6.1.1. Jakákoliv univerzita či vysoká škola v České republice uznaná dle MŠMT a na Slovensku dle MŠVVaŠ se může zúčastnit 3E Ligy. [Dostupné z: http://www.msmt.cz, https://www.minedu.sk/

6.1.2. Studenti, kteří navštěvují studijní obor dělený na dvě a více škol si mohou vybrat, jakou z univerzit budou zastupovat.

6.2. Způsobilost hráče

      1. Pro účast v univerzitní 3E Lize musí hráč splnit alespoň jednu z podmínek během akademického roku 2019/2020 nebo kdykoliv během něj:
      2. Být student bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, a to v následujících možnostech:

6.2.2.1. Být student prezenčního studia jakékoliv univerzity dle seznamu uvedeném v oddíle 6.1.1.

6.2.2.2. Být student distančního studia jakékoliv univerzity dle seznamu uvedeném v oddíle 6.1.1.

6.2.2.3. Být student kombinovaného studia jakékoliv univerzity dle seznamu uvedeném v oddíle 6.1.1

6.2.2.4. Nickname hráče nesmí být nenávistný, pomlouvačný nebo sprostý, a to přímo nebo i jen v náznaku.